Værdi­grundlag

Velkommen til et levende skolefællesskab fyldt med engagerede mennesker.

Vi tør udfordre

På Marie Jørgensens Skole træder du ind i et skolefællesskab funderet på tillid og gensidig respekt. Vi tror nemlig på, at tryghed og trivsel motiverer eleverne til at deltage aktivt i undervisningen.

Vi tror også på, at en god skoledag rummer udfordringer. Med klare rammer, tydelig kommunikation og god støtte får børnene mod og lyst til at kaste sig ud i skoledagens udfordringer – både de faglige og de sociale. Vi forventer, at børnene griber opgaverne aktivt an og løser dem, så godt de kan. Hver elev skal have en ambition om at gøre sit bedste, men står aldrig alene med sine udfordringer. Engagerede lærere er altid klar med støtte og vejledning og møder eleverne der, hvor de hver især er.

Hver dag arbejder vi således for at uddanne fagligt stærke og selvstændige unge mennesker, som er godt rustet til en spændende fremtid. Unge mennesker, som kan læse, skrive, regne og forholde sig kritiske i en digital og global verden.

Vi støtter også eleverne i deres kreative udfoldelse. Hos os skal eleverne turde at gå med deres ideer. De skal turde det anderledes, det kaotiske – også selvom det overskrider grænser.

Vi taler pænt

Vi uddanner fagligt dygtige mennesker, men også ordentlige mennesker. Grundskolen har stor indflydelse på elevernes karakterdannelse, og hos os skal de lære værdien af at tale pænt til hinanden. Vi vægter empati og accept af forskellighed lærere og elever imellem, og alle skal have det godt. Eleverne skal desuden kunne udtrykke sig i et nuanceret sprog og øve sig i at deltage konstruktivt i konfliktløsning. Sådan forbereder vi dem bedst til at blive en del af fremtidens fællesskaber.

Vi udvikler mod

Vi uddanner også livsduelige unge mennesker, som har mod på livet. Hos os lærer eleverne at se modgang som en udfordring, de kan udvikle sig af. De lærer, at kritik er noget, de får, fordi vi tror på dem. På denne måde bevarer de nysgerrigheden på sig selv og verden.

Endnu en gang velkommen til Marie Jørgensens Skole.

Vi glæder os til at se dig!