Ny Elev på skolen

Indskrivning og optagelse på venteliste

På Marie Jørgensens Skole sætter vi stor pris på den personlige kontakt med dig som forælder. Derfor er du altid velkommen til at ringe, hvis du ønsker hjælp til at skrive dit barn op hos os. Du kan kontakte os på telefon 66 12 46 71 til en samtale om dit barns fremtidige skolegang. Hvis du hellere vil skrive dit barn op selv, kan du naturligvis også gøre det via vores opskrivningsformular, som du finder længere nede på siden.

Vi har venteliste på alle årgange, så det er en god idé at skrive dit barn op tidligt. Vi optager løbende elever, hvis der er ledige pladser.

Hvis der opstår en ledig plads i en af klasserne, og dit barn står først på ventelisten, vil du blive inviteret ind til en skolestartssamtale, hvor dit barns kommende klasselærer og en repræsentant fra ledelsen deltager.

Optagelse til børnehaveklassen begynder i februar/marts måned året før skolestart.

Det er meget vigtigt, at du sørger for at orientere os om eventuelle adresseændringer eller nyt telefonnummer. Hvis det ikke lykkes os at få kontakt til dig for en eventuel optagelsessamtale, går vi ud fra, at du ikke længere er interesseret i pladsen – og dit barn vil herefter blive udtaget af ventelisten.

Indskrivning

OPSKRIVNING PÅ VENTELISTE

Du kan opskrive dit barn på ventelisten ved at benytte nedenstående link:

COOKIES- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Læs om cookies- og privatlivspolitik på nedenstående link:

Takster

Slet ikke

¨

Skolepenge

Pr. 01.08.2023:

0.-8. klasse: Pr. måned kr. 1.413,- Der betales i 12 mdr.

9.-10. klasse: Pr. måned kr. 1.542,- Der betales i 11 mdr.

Søskenderabat:

Ved samme folkeregisteradresse ydes der søskenderabat således:

2. barn – 33 %

3. barn – 66 %

4. barn – 100 %

SFO

Skolefritidsordning pr. 01.08.2023:
Der betales i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Morgenmodul: Kr. 304,- pr. måned (kl. 06.45 – 08.00)

Eftermiddagsmodul: Kr. 1.555,- pr. måned (til kl. 16.45)

Morgen- & eftermiddagsmodul: Kr. 1.859,- pr. måned.

SFO 2 for 4. klasse (august-uge 7): Kr. 1.025,- pr. måned.

Søskenderabat: 

Ved samme folkeregisteradresse ydes der søskenderabat således:
2. barn – 50%
3. barn – 50%

Førskole
PR. 01.03.2023:

Kr. 1.986,- pr. måned  (Kl. 06.45 – 16.45)

PR. 01.03.2024:

Kr. 2.046,- pr. måned  (Kl. 06.45 – 16.45)

Der ydes ikke søskenderabat til førskolebørn.

Fripladstilskud

Der kan søges tilskud til delvis friplads til såvel skolegang som skolefritidsordning hvert år i august måned. Tilskuddet tildeles dog først i januar måned, når skolens fripladsbevilling foreligger

Slet ikke

¨

Udmeldelse

I forbindelse med udmeldelse er opsigelsesfristen indeværende og følgende måned.

Skolepengetaksten er beregnet ud fra en årlig sats, som opkræves over 12 måneder. Derfor gælder, at elever der udmeldes pr. 1. juni og 1. juli er forpligtet til at betale skolepenge til og med juli måned.

Udmeldelsen skal ske skriftligt.

Forældrebetaling ved lejrskoler

Vi tager eleverne på lejrskole ca. hvert andet år. Deltagelse er obligatorisk.

Af hensyn til forældreøkonomien er der fastlagt følgende max. grænser for forældrebetalingen:

Skoleåret 2022/2023:

Børnehaveklasse: 300,00 kr.
2./3. klasse og 4./5. klasse: 680,00 kr.
6./7. klasse: 1.200,00 kr.
9. /10. klasse: 2.800,00 kr.

Skoleåret 2023/2024:

Børnehaveklasse: 330,00 kr.
2./3. klasse og 4./5. klasse: 750,00 kr.
6./7. klasse: 1.320,00 kr.
9. /10. klasse: 3.000,00 kr.

Lommepenge ved lejrskoler

Vi har ikke til hensigt at fastlægge et obligatorisk lommepengebeløb, men klasselæreren vil have et vejledende forslag ved det forældremøde, hvor lejrskolen drøftes.

Når der er aftalt et konkret beløb, beder vi om, at det respekteres.

Indmeldelsesgebyr og depositum

Indmeldelsesgebyr:

Kr. 500,- indbetales senest 8 dage efter indgået aftale om skolestart.

Depositum i førskolen og 10. klasse:

Der indbetales depositum svarende til 2 måneders skolepengetakster. Depositum vil blive modregnet i de to første måneder af skolegangen. Depositum indbetales senest 8 dage efter indgået aftale om skolestart. 

De af skolens egne elever i 9. klasse, som ønsker at fortsætte i skolens  10. klasse, bedes indbetale 2 måneders depositum senest 1. december for at være sikret en plads.

Depositum og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved  frafald.