SFO: Tid til at lege med vennerne

Et godt socialt fællesskab er en forudsætning for et trygt skoleliv, hvor alle føler, at de hører til. I SFO’en på Marie Jørgensens Skole har børnene tid og mulighed for at udvikle gode venskaber, også på tværs af klasser og årgange.

“Alle børn skal føle sig trygge ved at gå i skole – og det gør de, hvis de har venner.”
SFO-leder Andreas Køpke Hansen

Alle må være med

Vi har en vigtig lege-regel: I SFO’en bliver alle børn mødt med et ‘ja’, når de spørger, om de må være med i en leg. Det er med til at skabe inkluderende og åbne fællesskaber, hvor ingen står udenfor. Det betyder selvfølgelig ikke, at ‘den nye’ i legen har ret til at gå ind og ændre legen. Men alle må være med. Og når der opstår problemer – for det gør der naturligvis indimellem, når mennesker er sammen – så hjælper vi børnene og lærer dem at løse konflikter.

Hos os møder børnene altid anerkendende og tydelige voksne, som tager sig tid til at forstå, lytte og hjælpe. Vi optræder som gode rollemodeller og går ikke ind i en konflikt med forudindtagede ‘voksenløsninger’. I stedet arbejder vi bevidst med at styrke børnenes sociale kompetencer, så de lærer at løse de problemer, de møder her i livet. Det er en central del af skolens DNA, som vi også arbejder med i faget Dannelse til demokrati på alle klassetrin.

Vores SFO-pædagoger har et tæt samarbejde med indskolingslærerne, og hver klasse har en fast pædagog tilknyttet. Især i 0. og 1. klasse er klassens pædagog ofte med i undervisningen, og på 2. og 3. årgang tager vi altid med, når klasserne skal på længere ture ud af huset. Vi kender børnene rigtig godt og støtter også op om klassens trivsel og sociale liv.

skærmfri sfo med ‘gamerdag’ 

“Hvornår må jeg spille computer?” Det spørgsmål har tidligere fyldt alt for meget for en del af vores børn i SFO’en. Derfor har vi taget et aktivt valg om ikke at bruge skærme i SFO’en på Marie Jørgensens Skole – hverken mobiltelefoner, Ipads eller computere. Den beslutning har børnene det rigtig godt med, og vi kan mærke, at fraværet af skærme er med til at skabe ro og nærvær i hverdagen.

I stedet har 1., 2. og 3. klasserne hver én ‘gamerdag’ om ugen, hvor klassens faste pædagog tager eleverne med hen i skolens IT-lokale i en time. Det er en pædagogisk aktivitet, hvor vi engagerer os i børnenes spilleverden og tager os tid til at game uden forstyrrelser udefra. (Læs også om skolens skærmpolitik for alle klasser.)

Aktiviteter for alle 

Vi har mange forskellige aktiviteter i SFO’en – både med planlagte fordybelsesuger og mere spontane aktiviteter, hvor vi fx går ud i Kongens Have og laver forskellige science forsøg med vandraketter og balloner. Vi prøver at tilgodese alle og tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter på en måde, så børnene kan deltage på hver deres niveau. Her er eksempler på nogle af de værksteder, vi tilbyder i løbet af året – enten på enkelte dage eller hele fordybelsesuger:

KOLONI I STRIB

Hver sommer tager hele SFO’en på koloni i Strib ved Middelfart, hvor vi bor i naturskønne omgivelser lige ned til vandet og udnytter de mange muligheder, naturen giver os. Turen er med til at styrke fællesskabet og skabe nye venskaber på tværs af klasserne. Vi tager afsted lige op til sommerferien, og det er altid superhyggeligt, uanset vejret.

KLUB FOR 4. ÅRGANG

På Marie Jørgensens Skole kan dit barn gå i SFO fra 0.-4. klasse.

Vi har et særligt klubtilbud for 4. årgang, som varer frem til vinterferien. Her bruger vi førskolens lokaler, som vi indretter med sofaborde, bordfodbold og et poolbord, så de to 4. klasser har et godt og hyggeligt sted at være sammen efter skole.

I løbet af året arrangerer vi forskellige fordybelsesuger kun for ‘klubben’, hvor vi bl.a. arbejder med science, drama, maling på lærred, kunstig intelligens og programmering.

OVERNATNING PÅ SKOLEN

I oktober overnatter vi på skolen sammen med 2.- 3. klasse, og i januar er det 0. og 1. klasses tur. Nogle gange indbyder vi til fest med høj musik og konkurrencelege – andre gange skruer vi ned for blusset og hygger med film på vores kæmpeskærm. Vi spiser sammen og sover i hallen.