bestyrelse

Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de til enhver tid gældende love og regler for privatskoler.

Kort om bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som forældrekredsen vælger på det årlige forældrekredsmøde. Bestyrelsesarbejde kræver ingen andre forudsætninger, end at du har ét eller flere børn gående på skolen, og at du har lyst til og interesse i at være med til fortsat at udvikle og tilpasse de værdier, der ligger til grund for driften af Marie Jørgensens Skole. Den opgave løfter vi naturligvis i samarbejde med forældre, elever og skolens ansatte. I bestyrelsen får du muligheden for at få indflydelse på nuværende og fremtidige børns skolegang på Marie Jørgensens Skole.

Du vil som bestyrelsesmedlem få indgående viden om mange af de processer, der hører med til at drive en skole. Bestyrelsen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt, og ingen personfølsomme oplysninger forlader bestyrelseslokalet.

Bestyrelsesåret

Bestyrelsesåret begynder i forbindelse med det årlige forældrekredsmøde i oktober. Efter forældrekredsmødet konstitueres bestyrelsen med en formand, en næstformand og tre menige medlemmer. Udover den ordinære bestyrelse vælges desuden to suppleanter, som deltager på lige fod med de øvrige medlemmer, dog uden at have stemmeret.

Vi afholder 5-6 bestyrelsesmøder om året. Udover bestyrelsen deltager skoleleder, viceskoleleder og to repræsentanter for de ansatte.

Hvert år afholder vi desuden et strategimøde en lørdag fra kl. 9-15. På strategimødet deltager SFO-lederen sammen med bestyrelsen og skolens ledelse.

Økonomi og nyansættelser

Som bestyrelsesmedlem er du medansvarlig for skolens økonomi, og du indgår i beslutningsprocessen, når der skal træffes principielle beslutninger.

Et af bestyrelsens medlemmer får til opgave at være med i ansættelsesudvalget. I denne opgave ligger der læsning af ansøgninger, samtaler og udvælgelse af den rette kandidat til den enkelte stilling.

Hvis du er interesseret i bestyrelsesarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for yderligere information.

Skolebestyrelsen

Mikael Schroll

Mikael Schroll

Skolebestyrelsesformand

Peter Schultz

Peter Schultz

Næstformand

Soheil Mohammadi

Soheil Mohammadi

Skolebestyrelsesmedlem

Stine Stærmose Bøgh

Stine Stærmose Bøgh

Skolebestyrelsesmedlem

Anna Busk Rasmussen

Anna Busk Rasmussen

Suppleant

 

Morten Shultz Larsen

Morten Shultz Larsen

Supl. i skolebestyrelsen


Mette Bøgelund Frederiksen

Mette Bøgelund Frederiksen

Supl. i skolebestyrelsen

 

Thomas Hansen

Thomas Hansen

Skoleleder

th@mariej.dk
66124671