Årets traditioner

Marie Jørgensens Skole har eksisteret siden 1879. Vi har en række gode traditioner – nogle af dem går langt tilbage, mens andre er ret nye. Her er et overblik over de vigtigste:

FASTELAVN:

Hvert år i februar holder vi fastelavnsfest for 0. – 5. klasse. Det foregår i skoletiden, hvor vi slår katten af tønden og hygger os med forskellige lege og konkurrencer.

FORÅRSKONCERT:

I april indbyder vi til et af årets musikalske højdepunkter, når eleverne i 0. – 5. klasse optræder for deres forældre med sange, de har øvet sig på i musiktimerne. Temaet skifter fra år til år, og vi har bl.a. haft sange af Kim Larsen og Sebastians sange på programmet. Vores to frivillige kor fra 1.-2. klasse og 3.-4. klasse optræder til forårskoncerten. Forældre- og lærerforeningen arrangerer boder med sodavand, kaffe og kage, og overskuddet går til elevernes lejrskoler.

DIMISSION:

Op til sommerferien slutter afgangsklasserne deres skoleforløb med den traditionsrige dimission. Det foregår altid i skolegården, hvor to lurblæsere spiller på skolens lurer. Vi synger også Marie Jørgensen-sangen, mens vores skoleleder og et par elever eller en af de indbudte jubilarer holder tale. Det er også her, vi uddeler skolens traditionsrige legater til elever, der har bidraget særlig positivt til fællesskabet eller på anden måde har gjort en ekstra indsats.

SIDSTE SKOLEDAG:

Afgangsklassernes sidste skoledag er en traditionsrig dag. Vi starter med fælles morgenmad i klasserne. Herefter er der karamelkast, inden vi mødes i hallen til fællessang og underholdning. Som sidste punkt på dagen flager vi afgangseleverne ud af skolen.

ASFALTBAL:

Den 2. torsdag i august fejrer vi sommeren og det nye skoleår udendørs på skolegårdens asfalt. Her står hver klasse for en bod, når elever, forældre og ansatte fra hele skolen mødes på kryds og tværs for at hygge, spise, opleve og prøve de forskellige aktiviteter og kulinariske tilbud i elevernes boder. Efterfølgende donerer vi en del af overskuddet fra boderne til et velgørende formål, som eleverne vælger.

BANKOSPIL:

Hvert år i november fylder vi idrætshallen til bristepunktet med banko-glade børn og voksne. Her går forældre- og lærerforeningen forrest og indsamler sponsorpræmier, sælger lodder til amerikansk lotteri og sørger i det hele taget for en festlig og rigtig god fælles-skabende aften. Overskuddet går til klassernes lejrture.

LUCIA:

Selvfølgelig fejrer vi også Lucia. På Marie Jørgensens Skole er det 4. klasserne, der fremfører den smukke sang med håndholdte lys i en mørklagt idrætshal. Bagefter synger koret, vi får læst en julehistorie og slutter af med et par fællessange.

JULEAFSLUTNING:

På kalenderårets sidste skoledag møder eleverne ind til en kort dag fyldt med julehygge i klasserne. Her afholder vi det efterhånden traditionelle julebankospil som et online Teams-møde, hvor alle klasser spiller med (én plade pr. klasse). Vores skoleleder trækker og råber numrene op, og når der er banko, løber vores viceskoleleder ud med præmier til de heldige klasser. Dagen slutter med juleafslutning i Sankt Hans Kirke, hvor elever, forældre, nuværende og tidligere medarbejdere fylder kirken til sidste plads.

EMNEUGE:

En gang om året rydder vi skemaet i en uge for at gå i dybden med et emne. Her arbejder vi fx med teknologiforståelse, et historisk emne eller laver en naturfags- eller bevægelsesuge for hele skolen. Emneugen giver både tid til fordybelse og styrker fællesskabet på kryds og tværs.

MAROLLEBY:

Vores helt særlige fordybelsesuge skal også nævnes her. En gang hvert fjerde år omdanner vi hele skolen til minisamfundet Marolleby med byråd, borgmester, bank, lokalavis og butikker, hvor eleverne går på arbejde og tjener deres egne “makroner”. Det foregår som regel op til jul og slutter med, at vi inviterer forældrene på visit i Marolleby for at se elevernes arbejde. En fantastisk uge, hvor store og små lærer hinanden rigtig godt at kende på kryds og tværs.

 

PÅ VORES SKOLE …


Sagt af elever i indskolingen:

  • På vores skole er vi åbne for nye venskaber.

 

Sagt af elever i udskolingen:

  • På vores skole har vi mange traditioner, som samler alle.

 

Sagt af forældre:

  • På vores skole bakker vi op om sociale aktiviteter.

Billeder fra årets traditioner