Dannelse til demokrati

På Marie Jørgensens Skole har vi udarbejdet vores eget fag kaldet “Dannelse til demokrati”. Vi har tilpasset faget til de enkelte klassetrin, og børnene følger det gennem hele grundskolen. Dannelse til demokrati er et særligt fag, som skal gøre eleverne klogere på det demokratiske samfund, de selv er en del af.  Samtidig er faget med til at udvikle elevernes karakterdannelse, hvilket er lige så vigtigt i dag, som da Marie Jørgensen grundlagde skolen i 1879.

Demokratiske begreber i teori og praksis

I Dannelse til demokrati skal eleverne arbejde med begreber som retfærdighed, frihed og sandhed. Vi diskuterer betydningen af begreberne, men arbejder også med måden, hvorpå vi som samfund anvender dem i hverdagen. Grundloven er en del af undervisningen fra de tidlige klassetrin, og de ældre elever får et indblik i lokal- og kommunalpolitik. Undervejs besøger vi Odense Rådhus til en rundvisning, som giver eleverne et godt billede af, hvad en byrådspolitiker laver.

Vi forsøger at gøre demokratiet nærværende ved at trække det ind i klasseværelset, hvor eleverne får mulighed for at tage problemstillinger op i et fælles forum. De lærer ligeledels at tale selvstændigt ud fra egne oplevelser og behov. Vi beskæftiger os også med det gode venskab, og børnene opnår en større bevidsthed om deres egen rolle, både i forhold til fællesskabet og det gode venskab. Vi taler endvidere om, hvordan kommunikation kan foregå både med og uden ord.

Konfliktløsning og fællesskab

Gennem forskellige øvelser på klassen lærer eleverne at argumentere for en sag. Desuden lærer de værdien af at debattere i en ordentlig tone. Formålet er at give eleverne redskaber til at løse konflikter, og de bliver opmærksomme på nødvendigheden af empati og forståelse for andre mennesker. Tolerance, respekt og accept af forskellighed står højt på skolens dagsorden, og et fokus på disse værdier går godt i spænd med vores stræben efter en stærk fællesskabsfølelse på Marie Jørgensens Skole.

Gennem Dannelse til demokrati skal eleverne også lære, hvordan børn i andre lande lever. Det giver stof til eftertanke og diskussioner om menneskesyn, religion og rettigheder. Vi taler om, hvad det vil sige, at ethvert menneske er værdifuldt, og vi knytter vores diskussioner sammen med skolens forebyggende indsats mod mobning.