Trivsels­måling og undervisnings­miljøvurdering 2018

På Marie Jørgensens Skole er vores centrale værdier livsmod, læring og en god omgangstone. Disse værdier er de bærende elementer, når vi skal sikre, at alle skolens elever møder en skolegang med optimale vilkår for læring og personlig udvikling. Vi har et vedvarende fokus på denne del af vores dagligdag, og vores personalegrupper opretholder en tæt og åben dialog med både elever og forældre. Skolens trivsels- og undervisningsmiljøvurderinger er et supplement til den daglige indsats og kommunikation.

I samarbejde med elevrådet og skolens arbejdsmiljørepræsentant har skolens ledelse i 2018 gennemført en undervisningsmiljøvurdering med afsæt i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. I vurderingen har vi fokus på elevernes trivsel samt de fysiske og psykiske forhold på skolen.

Her på Marie Jørgensens Skole har vi delt elevrådet op i henholdsvis det lille elevråd (0. – 5. klasse) og det store elevråd (6. – 10. klasse). I forbindelse med elevrådsarbejdet er der tilknyttet lærere, som hjælper elevrådene med at stille skarpt på de ting, som eleverne vil have ændret eller forbedret. Elevrådene har ofte været med til at tænke anderledes og nyt til stor gavn for skolen.

Eleverne har besvaret spørgeskemaet på deres egen eller skolens computer. Til eleverne i indskolingen har der været voksenstøtte til rådighed for at guide og besvare spørgsmål undervejs.

Samlet set giver rapporten et billede af en skole med stor trivsel, og vi kan tydeligt se, at skolens værdier og mål afspejler sig i rapporten. Af det overordnede resultat fra undervisningsmiljøvurderingen fremgår det blandt andet, at 99 % af eleverne oplever høj eller meget høj social trivsel.

Se nedenstående grafik:

Vi er glade for at kunne fremhæve, at ingen elever har følt sig mobbet, og meget få elever har svaret, at de har været med til at mobbe.

Elevrådene har gennemgået rapporten, og sammen med skolens arbejdsmiljørepræsentant og skolens ledelse vil de sætte fokus på at inddrage eleverne i undervisningen. Det er et af de få punkter, hvor der er behov for forbedring.

Undervisningsmiljørapporten for 0.-3. klasse kan du læse her. Rapporten for 4.-9. klasse finder du her.