Vi giver en hjælpende hånd

Forældre-/lærerforeningen:

Når du som forælder deltager i skolens asfaltbal, bankospil og forårskoncert, er du med til at støtte dit barns skolegang. Overskuddet fra salg af entrébilletter og salgsboder bliver administreret af Forældre-/lærerforeningen, som fordeler midlerne til lejrskoler og de klasser, der søger om tilskud til trivselsfremmende aktiviteter.

Foreningens arbejde

Forældre-/lærerforeningen består af frivillige forældre og repræsentanter fra skolen.

Foreningens formål er at hjælpe med gennemførelsen af skolens arrangementer og derigennem tjene penge til elevernes lejrskoler og trivselsfremmende aktiviteter. 

Vi afholder 4 årlige planlægningsmøder, hvor det sidste møde er med spisning.

Arrangementer

Skolen afholder 3-4 arrangementer i løbet af skoleåret, herunder asfaltbal i august, bankospil/generalforsamling i november, forårskoncert og gallafest for 9.-10. årgang.

Her står foreningen for:

  • Billetbod og salgsbod med kaffe, kage og kolde drikke.
  • Oprydning efter arrangementet i samarbejde med skolen og forældre, der giver en hjælpende hånd.

Læs mere om Årets traditioner

Har du lyst til at være med?

Vil du også give en hjælpende hånd og deltage i Forældre-/lærerforeningens arbejde?

Så kontakt forperson Britta Louise Petersen på briddap@yahoo.dk eller skolens leder på kontor@mariej.dk