Privatskole i Odense Centrum

Marie Jørgensens Skole er en moderne skole med stærke rødder. Skolen blev oprettet i 1879 af Marie Jørgensen, og lige siden har vi været en central del af skolelivet i Odense. I dag har vi 424 elever og er en skole med sund økonomi, gode faciliteter og en levende skoletradition bygget op om værdierne Faglighed, Dannelse til demokrati, Fællesskab, Tryghed og Åbenhed.

Med toget i skole

Marie Jørgensens Skole ligger lige midt i Odense. Nærmeste nabo er Kongens Have, der fungerer som vores baghave og rundboldbane, og vi har knap tre minutters gang til Odense Banegård. De fleste af vores elever bor i lokalområdet, men vi har også elever og medarbejdere, som tager toget eller letbanen i skole hver morgen.

 

Lav klassekvotient og høj faglighed

På Marie Jørgensens Skole møder eleverne en struktureret hverdag, hvor der er styr på tingene. Vi har små klasser, høj faglighed og lektier hver dag. Skolen har to spor i 0.- 9. klasse, og vi gør rigtig meget for at skabe en tryg hverdag med et stærkt fællesskab på tværs af klasser og klassetrin.

Med 20 elever i hver klasse har vi god tid og plads, så alle føler sig set og hørt. Vi har også en restriktiv skærmpolitik, som hjælper os med at holde fokus på undervisningen og den faglige fordybelse.

Ordentlighed og respekt

På Marie Jørgensens Skole gør vi tingene ordentligt – hele vejen igennem. Vi lærer børnene at behandle hinanden med respekt, og vores medarbejdere går altid foran som gode rollemodeller. Hele vores hverdag er gennemsyret af den demokratiske dannelse, som er lige så vigtig i dag, som da skolen blev skabt i 1879. Det betyder fx, at vi taler pænt til hinanden, og at vi har et tæt samarbejde med forældrene om at skabe den bedst mulige skolegang og opvækst for børnene.

Sagt af elev i udskolingen:

  • På vores skole snakker vi om tingene.

Et spejl af samfundet

Vi har en relativt lav egenbetaling set i forhold til andre privatskoler og friskoler i Odense. For os er det en værdi at være en skole for alle – en åben privatskole, som er en integreret del af samfundet omkring os.

Fantastiske faciliteter

Selvom vi bor lige i centrum, har vi god plads. Vi har vores egen idrætshal og et velfungerende skolebibliotek. Vi har rigtig gode faglokaler og fine udearealer med både legepladser, boldbaner og hyggekroge.

I alt råder vi over 6 velholdte bygninger med moderne undervisningsfaciliteter – og lige i midten ligger vores atrium, hvor vi hver dag samles til morgensang.