Førskole med fokus på fællesskab

Hvert år den 1. marts modtager vi 40 nye elever i vores to førskoleklasser. Det er altid en højstemt dag, hvor børnene møder frem med sommerfugle i maven – spændte på, hvad skolelivet bringer.

Vi skaber et godt klassefællesskab fra start

I førskolen har børnene fire måneder til i ro og mag at lære hinanden, personalet og de nye omgivelser at kende. Her er leg, læring og det sociale i højsædet, fordi vi ved, at det tager tid at vænne sig til alt det nye – og fordi det tager tid at skabe et godt og stærkt klassefællesskab, som kan udgøre fundamentet for de næste 10 års skolegang. I starten holder førskolen frikvarter i hallen, så børnene i de to nye klasser kan lære hinanden godt at kende. Og når de er klar til det, rykker vi udendørs til de andre indskolingsbørn på den lille legeplads.

I førskolen får børnene også en forsmag på skolearbejdet, når vi bl.a. arbejder med “Godtfreds Dyrehandel” som et gennemgående tema. Her lærer de tallene at kende igennem historiefortælling. De arbejder også med bogstaver og får stille og roligt en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå i skole.

Fast SFO-personale i førskolen

Personalet i førskolen består af vores faste SFO-pædagoger. Hver af de to førskoleklasser har tilknyttet to faste primærpædagoger og en pædagog, der deltager en dag om ugen. På den måde har børnene flest mulige tryghedspersoner, som de altid kan gå til. Om eftermiddagen møder børnene alle førskolepædagogerne i skolens SFO. Den ene af primærpædagogerne fortsætter med at være knyttet til klassen, når eleverne starter i 0. klasse. Klassens kommende børnehaveklasseleder deltager i forskellige aktiviteter i løbet af førskolen, og inden sommerferien holder førskolens pædagoger og børnehaveklasselederen en grundig overleveringssamtale. Det er med til at give børnene en god og tryg overgang til 0. klasse. 

Vi holder 4 legeeftermiddage for de kommende førskolebørn

For at skabe en tryg skolestart inviterer vi de kommende elever og deres forældre til at besøge skolen i god tid, inden de starter i førskole. Vi holder fire legeeftermiddage (i oktober, november, december og januar), hvor børn og forældre kan lære hinanden og klassens faste førskolepædagoger at kende. Desuden holder vi et Åbent Hus-arrangement i februar, inden børnene starter i førskole den 1. marts.