0.-9. klasse

Et sammenhængende skoleforløb

På Marie Jørgensens Skole har vi to spor fra 0.-9. klasse med 20 elever i hver klasse, og vi gør rigtig meget for at skabe et godt og trygt fællesskab på tværs af årgange og klassetrin. Skolen er ikke afdelingsopdelt, og hos os har eleverne typisk den samme klasselærer fra 1.-5. klasse, nogle gange helt til 9. klasse. Det er med til at skabe kontinuitet og fastholde det trygge klassefællesskab, som er så vigtigt for elevernes trivsel og læring.

De første år har hver klasse en af vores faste SFO-pædagoger tilknyttet, og vi har generelt et meget tæt samarbejde mellem skole og SFO. Det er også vores faste pædagoger, som tager imod de alleryngste i førskolen.

Klasser med få elever giver tid til fordybelse

Vores lave klassekvotient er med til at styrke fagligheden, fordi vi med 20 elever i klassen har god tid til hver enkelt. Det gør det muligt at lave reel undervisningsdifferentiering, så alle elever får de faglige udfordringer, de har brug for.

I valgfagsundervisningen i 7. og 8. klasse deler vi de to klasser på hver årgang i tre hold med 13-14 elever, så vi virkelig kan komme i dybden med fagene håndværk & design, billedkunst og madkundskab.

Lejrskoler styrker fællesskabet

På Marie Jørgensens Skole vægter vi vores lejrskoler meget højt, og vi kommer vidt omkring – fra Ribe og Bornholm til Berlin og Barcelona. Det giver eleverne udsyn, når vi tager ud i verden, og samtidig styrker skolerejserne fællesskabet i klasserne og på tværs af årgangene. På nogle klassetrin tager de enkelte klasser alene af sted, og andre gange rejser flere klasser sammen.

Vores elever tager på lejrskole i 0. klasse, 2. klasse, 4. klasse, 6./7. klasse, 9. klasse og 10. klasse. Desuden inviterer vi alle SFO-børn til en overnatning på skolen hvert efterår og på koloni ved Strib i foråret.

 

PÅ VORES SKOLE …

 

Sagt af elever i indskolingen:

  • På vores skole har alle et ansvar.

 

Sagt af forældre:

  • På vores skole har vi en god kontakt mellem hjem og skole

 

Sagt af elever i udskolingen:

  • På vores skole tør vi være os selv i andres selskab

Billeder fra hverdag og rejser