Mål for fagene

Marie Jørgensens Skole følger folkeskolens Forenklede Fælles Mål i alle prøveforberedende fag. Du kan læse mere om Forenklede Fælles Mål for fagene på Undervisningsministeriets hjemmeside her.
Strategi for tosprogsdansk:
Skolen udbyder obligatorisk supplerende dansk til alle tosprogede elever i 0. – 3. klasse. Strategien for tosprogsdansk kan ses her.