Tryghed og ordentlighed

Tryghed er kernen i alt pædagogisk arbejde, for kun med trygge relationer kan børn trives og lære. På Marie Jørgensens Skole har vi et stærkt og positivt læringsmiljø med tydelige voksne, der altid går foran som gode rollemodeller. Vi gør tingene ordentligt – på alle planer – og vi er gode til at skabe struktur og tydelige rammer, som giver mening for både børn og voksne.

En fælles forpligtelse

Det tryghedsskabende arbejde begynder allerede inden, børnene starter i skole. Vi holder altid en grundig skolestartssamtale med børn og forældre, hvor vi afstemmer de gensidige forventninger og afklarer, om vi er det rigtige skoletilbud for barnet eller den unge. Det gælder uanset klassetrin, og uanset om barnet har ældre søskende på skolen.

Det er ikke en ret at få sit barn ind på Marie Jørgensens Skole – det er et aktivt tilvalg, et privilegium og en fælles forpligtelse for alle parter, hvor vi sammen gør vores allerbedste for at give barnet en god skolegang.

Tryg skolestart og gode overgange

Vi er meget opmærksomme på at give børnene en tryg start på skolelivet. Når de yngste starter i vores førskole, bliver de mødt af vores faste pædagoger, som også følger dem om eftermiddagen i SFO’en. En af klassens faste pædagoger følger med videre i indskolingen, og vi har et tæt forældresamarbejde.

Marie Jørgensens Skole er ikke afdelingsopdelt. Vores klasselærere følger som regel børnene fra 1.-5. klasse, nogle gange helt op til 9. klasse. Det er med til at skabe en kontinuitet igennem skoleforløbet, hvor børnene har trygge og gode relationer til deres primære kontaktpersoner. Samtidig gør vi rigtig meget for at skabe et stærkt fællesskab på tværs af klasser og årgange. Det kan lade sig gøre, fordi vi virkelig vil det – og fordi skolens størrelse tillader det. Vi har to spor fra 0.-9. klasse med 20 elever i hver klasse, og en enkelt 10. klasse med 24 elever.

Værdien af at tale pænt

På Marie Jørgensens Skole arbejder vi bevidst med at skabe et trygt fællesskab, og vi tør godt stille krav til hinanden – også i forhold til det sociale. Her spiller sproget en vigtig rolle. Vi gør for eksempel en dyd ud af at starte dagen med et smil og et ‘godmorgen’ – fordi det er vigtigt, at vi møder hinanden med respekt og anerkendelse. Hos os går de voksne altid foran som tydelige rollemodeller, og vi accepterer hverken bandeord eller nedgørende sprog. Det gælder også kropssproget. På Marie Jørgensens Skole skal alle føle sig velkomne og som en del af fællesskabet. Kravet om ordentlighed gælder også, hvis en elev er ‘kommet galt afsted’ og har overtrådt en af skolens regler. Så forventer vi selvfølgelig, at eleven selv kommer og fortæller det. Åbent og ærligt. Vi har tydelige regler og rammer på Marie Jørgensens Skole. Vi forklarer, hvilke forventninger vi har – og så følger vi op på de aftaler, vi laver. Med den forventning, at alle på skolen føler sig som en del af et forpligtende fællesskab og gør deres bedste for at bidrage positivt.

TRIVSELSSTRATEGI

På Marie Jørgensens Skole har vi en trivselsstrategi*, som elevrådet har været med til at lave. Her har vi beskrevet, hvordan vi konkret arbejder med at fremme elevernes trivsel. Vores funktionsleder Susanne Nielson har det daglige ansvar for at koordinere indsatsen. Hun arbejder tæt sammen med PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) og står altid klar med sparring og gode råd til lærere, forældre og elever.

* Vi har bevidst valgt at kalde det en trivselsstrategi frem for en antimobbestrategi, for den bedste måde at bekæmpe mobning er at sikre elevernes trivsel.

 

PÅ VORES SKOLE …

 

Sagt af elever i indskolingen:

  • Vi glæder os til at komme i skole. Det føles trygt at have en at følges med og holde i hånden.

 

Sagt af elever på mellemtrinnet:

  • På vores skole siger vi “goddag” og “farvel”.

 

Sagt af forældre:

  • På Marie Jørgensens Skole oplever vi ærlighed og gennemsigtighed.

EN GOD START PÅ DAGEN

Hver morgen i hele 0. klasse og starten af 1. klasse står klasselæreren klar kl. 8 (et kvarter før undervisningen starter) for at tage imod eleverne og give dem en god start på skoledagen.