fag­lighed

På Marie Jørgensens Skole følger vi folkeskolens Forenklede Fælles Mål i alle prøveforberedende fag. Forenklede Fælles Mål indeholder krav om, at vi som skole skal fokusere på sproglig udvikling, it og medier samt innovation og entreprenørskab i alle fag. Du kan læse mere om Forenklede Fælles Mål for fagene på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Gode læse­færdigheder

Her på skolen vægter vi faglighed højt. Vi har valgt at gøre læsning, skrivning og læsestrategier til en del af alle fag, da læsefærdigheder spiller en central rolle i børnenes personlige og faglige udvikling. Gode færdigheder er desuden nøglen til både uddannelse, job og fællesskaber.

Vi udvikler elevernes læsefærdigheder, idet vi tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger, læselyst og læseerfaring. Gode læsefærdigheder kommer af at læse meget, og det er vigtigt for os, at børnene finder glæde og inspiration i bøgerne. Skole og hjem skal derfor arbejde tæt sammen om at bevare elevernes læselyst gennem alle skoleårene.

Vi forventer, at du som forælder bakker op om dit barns lyst til at læse ved at hjælpe med lektielæsningen. Det er en altid god ide at opfordre dit barn til selvstændig læsning og skrivning. Vi forventer også en indsats hjemmefra i forbindelse med eventuel ekstraundervisning på skolen.

Indsats for elever med særlige behov

Vi følger alle elevers læse- og skriveudvikling nøje. Elever, der har behov for det, får tilbudt ekstra støtte i form af mere tid med egen lærer eller en specialundervisningslærer.

Denne undervisning foregår, som regel, uden for elevens normale skema, enten før eller efter skoletid.

Kom og vær med

Det er skolens opgave at få læselysten til at spire. Vi skal udvikle og styrke elevernes læse- og skrivekompetencer i hvert fag, så alle elever kan læse sig til både viden og spændende oplevelser. Vores målsætning er, at alle elever forlader skolen med gode, funktionelle læse- og skrivefærdigheder.

På Marie Jørgensens Skole er børnene en del af et socialt og fagligt fællesskab. Fællesskabet har stor betydning hos os, og derfor er det vigtigt at møde op hver dag og være en del af det. Sådan lærer vi bedst.