En visionær lærerinde

Ane Dorthe Marie Jørgensen kom til verden i foråret 1846. Maries forældre var begge lærere, og efter konfirmationen begyndte hun da også som privatlærerinde. Marie var en initiativrig ung dame med store visioner for sin undervisning. Læreruddannelsen ved Nathalie Zahles Seminarium gav næring til de mange ideer, og energien fandt snart afløb.

1. september 1879 gjorde hun tankerne til virkelighed, da hun grundlagde Pigeskolen i et par lejede lokaler i Overgade 60. Først i 1893 flyttede Marie Jørgensens Skole ind i en ny bygning på Skt. Hans Plads, hvor skolen fortsat ligger.

I 1895 begyndte Marie at optage drenge på skolen. Tiden var dog endnu ikke til, at drenge og piger fik undervisning sammen, og derfor var Pigeskolen og Drengeskolen to selvstændige skoler. I 1965 fik Marie Jørgensens Skole sin status som selvejende institution, og fire år senere blev Pigeskolen og Drengeskolen lagt sammen til en fællesskole med én skolebestyrer.

Udvikling gennem undervisning

Marie fandt meget af sin inspiration i Grundtvigs højskoletanker, men hun gjorde også Nathalie Zahles kamp for pigernes muligheder til sin egen. Hun arbejdede for at skabe en dynamisk skole, hvor unge piger kunne gennemgå en faglig såvel som en personlig udvikling. Skolen skulle være rammen om elevernes karakterdannelse. Gennem levende og vedkommende undervisning skulle eleverne opnå et godt kendskab til samfundet – og sig selv. Oplysning og højt fagligt niveau var vigtigt, men lige så vigtigt var det at vække elevernes interesse for det, der foregik, mente Marie. Eleverne skulle afslutte skolen som livsduelige mennesker i stand til at tage stilling til væsentlige samfundsspørgsmål.

Marie var ingen regelrytter. Hun lagde mere vægt på, at de unge piger alle bidrog til at skabe en ordentlig og hyggelig skole. Tonen skulle være venlig, og stemningen overbærende. I fritiden sørgede Marie for, at eleverne kunne deltage i foredrag, teaterforestillinger og Fruens Bøges berømte baller. Hertil spadserede hun med sine ’Mariehøns’, som man kaldte pigerne. Eleverne havde stor respekt for deres skoleleder, og det var med en lille bæven, at de kom efter en underskrift i stilebogen. Dog var Marie altid god for en humoristisk bemærkning, som kunne lette stemningen.

Marie gik bort i 1920, 73 år gammel. Skolens fortsatte vækst og Maries eftermæle siger noget om, at hun lykkedes med sit projekt om at give sine elever mulighed for at udvikle sig gennem undervisning.

Vi passer godt på værdierne

Vi passer godt på de værdier, Marie funderede skolen på. Her er trygt at være, og vi bestræber os hver dag på at give vore elever den bedste undervisning. Vi følger naturligvis med udviklingen og forbereder børnene på det samfund, de snart skal være voksne i. På skolen har vi et stærkt sammenhold, som betyder noget at være en del af – hver dag.

Marie Jørgensens Skole lever videre i Maries ånd.