10. klasse på privatskole

– et år fyldt med faglige udfordringer

 

Er du klar til at yde en indsats? Så kan vi lære dig en hel masse og gøre dig studieparat.

10. klasse med ambitioner

På Marie Jørgensens Skole har vi mange års erfaring med at gøre vores elever klar til at tage ansvar. Vi får rigtig gode tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelserne, som fortæller, at vores tidligere elever er fagligt dygtige og har en god arbejdsmoral.

Vores 10. klasse er for dig, der har faglige ambitioner, men måske ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse endnu. Et år hos os giver dig et fagligt boost og styrker din selvtillid. Her får du både nye venner og en masse faglige udfordringer.

Du kan forvente noget af os, og samtidig forventer vi noget af dig – måske mere end du er vant til? Vi giver dig mulighed for at lære rigtig meget, men du skal være indstillet på at yde en indsats.

Vi mener, hvad vi siger

Vi oplever jævnligt, at nye elever bliver overraskede over vores ambitiøse skolekultur. På Marie Jørgensens Skole er vi meget åbne og ærlige – vi siger faktisk, hvad vi mener. Vi forventer en ordentlig omgangstone. Vi forventer, at du har et stabilt fremmøde og yder en aktiv indsats – både i timerne og med lektierne derhjemme. Og vi stiller krav om, at du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt. Til gengæld får du et lærerteam med engagerede lærere, som brænder for at undervise i 10. klasse og give dig en inspirerende undervisning på højt fagligt niveau. Her får du rig mulighed for at blive klogere – både på dig selv og verden omkring dig.

Undervejs i skoleåret afholder vi individuelle udviklings- og vejledningssamtaler, hvor vi også taler om dine drømme og ønsker for fremtiden. Hvad vil du gerne arbejde med? Og hvordan kan vi hjælpe dig med at blive klar til at tage din drømmeuddannelse?

Projektuge og ‘oso’

Projektugen spiller en central rolle i forhold til din studieforberedelse. Her får du et stort medansvar for din egen læring og mulighed for at vise selvstændighed, mens vi står klar med vejledning. Vi udfordrer dig og dine klassekammerater med væsentlige spørgsmål og giver jer tid til diskussion og fordybelse.

Til den selvvalgte obligatoriske opgave (OSO) skal du selv vælge et emne med udgangspunkt i din uddannelsesplan og arbejde selvstændigt med materialet. Du skal vise, at du kan planlægge din egen tid og indsats. Arbejdet  munder ud i en opgave, som dine lærere bedømmer med en karakter og en udtalelse. Hvis du vælger det, kommer karakter og udtalelse til at fremgå af afgangsbeviset.

 

Midt i odense

Marie Jørgensens Skole ligger midt i Odense, tæt på banegården og byens liv. Her er gode transportmuligheder til/fra hele Odense Kommune, og vi har også elever og personale, der hver dag tager toget fra Nyborg og Middelfart.

Undervisning med og uden skema

I 10. klasse starter vi skoleåret med en introtur, hvor klassen bliver rystet rigtig godt sammen. Og i foråret tager vi på en skolerejse i udlandet – det kan fx være i Berlin, Amsterdam eller Barcelona. Det er altid en kæmpe oplevelse og en fantastisk måde at styrke fællesskabet i klassen.

Vi optager hvert år 24 elever i vores 10. klasse, hvor det faste lærerteam består af lærere, som brænder for at undervise i 10. klasse. Skoleåret er delt ind i skemalagte undervisningsuger og otte ugers skemafri undervisning.

Sagt af elev i 10. klasse:

 • Vores lærere er dygtige. Her kan du virkelig lære noget, hvis du vil.

32 skemalagte undervisningsuger

I de skemalagte undervisningsuger har du 17,5 undervisningsmoduler. Hvert modul varer 80 minutter, og pauserne varer 30 minutter: 

 • Dansk: 4 moduler
 • Matematik: 3 moduler
 • Engelsk: 2½ modul
 • Tysk: 2 moduler
 • Fysik/kemi: 2 moduler
 • Samfundsfag: ½ modul
 • Idræt: 1½ modul
 • Klassens time og demokrati: 1 modul
 • Lektiecafé: 1 modul

8 UGERS SKEMAFRI UNDERVISNING

I de skemafrie undervisningsuger kommer du til at arbejde med forskellige projektopgaver og deltager i introtur, skolerejse og brobygning: 

 • Introduktionstur
 • Skolerejse
 • Terminsprøve
 • Uddannelsesuge
 • Selvvalgt obligatorisk opgave (OSO)
 • Projektuge
 • Brobygning
 • Afgangsprøver