10. klasse på Marie Jørgensens Skole

Marie Jørgensens Skole tilbyder et 10. skoleår til alle, der har lyst til et ekstra år med faglige udfordringer. 10. klasse styrker selvtilliden såvel som de faglige kompetencer, og her er rig mulighed for at blive klogere på sig selv og sin omverden.

Vi bestræber os på at fylde skoleåret med inspirerende opgaver, og vi stiller krav om både selvstændighed og samarbejde. På denne måde er vores undervisningsform med til at gøre eleverne studieparate. Undervejs afholder vi individuelle udviklings- og vejledningssamtaler, hvor vi også taler om ønsker til fremtiden.

Der er 24 elever i klassen, og det faste lærerteam består af lærere, som selv har ønsket at undervise 10. klasse. Skoleåret er delt ind i skemalagte undervisningsuger og otte ugers skemafri undervisning.

De skemalagte undervisningsuger ser således ud:

 • Dansk: 4 moduler
 • Matematik: 3 moduler
 • Engelsk: 2½ modul
 • Tysk: 2 moduler
 • Fysik/kemi: 2 moduler
 • Samfundsfag: ½ modul
 • Idræt: 1½ modul
 • Klassens time og demokrati: 1 modul
 • Lektiecafé: 1 modul

Hvert modul er på 80 minutter, mens pauserne er 30 minutter lange.

I de skemafrie undervisningsuger sker følgende:

 • Introduktionstur
 • Skolerejse
 • Terminsprøve
 • Uddannelsesuge
 • Selvvalgt obligatorisk opgave
 • Projektuger
 • Brobygning

Flere krav og større ansvar

Jo ældre eleverne bliver, des flere krav stiller vi til dem. Derfor forventer vi noget af vores 10.-klasseelever.

Det er vigtigt at være forberedt til timerne. Når eleverne har læst deres lektier og løst deres opgaver så godt som muligt, kan de deltage aktivt i undervisningen. Vi kræver ro og fokus på det, vi er i gang med.

Til den selvvalgte obligatoriske opgave skal eleverne selv vælge et emne med udgangspunkt i uddannelsesplanen og arbejde selvstændigt med materialet. De skal vise, at de magter at planlægge egen tid og indsats. Arbejdet skal munde ud i en opgave, som læreren bedømmer med en karakter og en udtalelse. Hvis eleven vælger det, kommer karakter og udtalelse til at fremgå af afgangsbeviset.

Projektugerne spiller en central rolle i forhold til studieforberedelse. Også i projektugerne får eleverne medansvar for egen læring og mulighed for at vise selvstændighed, mens vi står klar med vejledning. Vi udfordrer eleverne med væsentlige spørgsmål og giver dem tid til diskussion og fordybelse. Hensyn, respekt og tålmodighed er derfor også centrale værdier.

Vi forventer at se vores elever på skolen hver dag. Det betyder noget at møde op til undervisningen i 10. klasse på Marie Jørgensens Skole.