Åbenhed

En af de vigtige værdier på Marie Jørgensens Skole er åbenhed – for det er en forudsætning for at kunne lære, at vi tør være åbne overfor verden og hinanden. Vi forsøger hver dag at skabe et ressonansrum, hvor vi lader os påvirke positivt af hinanden. Et trygt og stærkt læringsfællesskab hvor elever, forældre og skolens ansatte kommunikerer respektfuldt og skaber samklang omkring vores fælles projekt; at skabe det bedst mulige skoleliv for eleverne.

For os betyder det helt konkret:

Vi kommunikerer åbent og ærligt

På Marie Jørgensens Skole har vi en åben, ærlig og konstruktiv dialog med forældrene omkring børnenes skolegang. Vi ser det som et partnerskab, hvor vi er fælles om at give barnet den bedst mulige skolegang. Vi arbejder altid ud fra en forventning om, at alle på skolen føler sig som en del af et forpligtende fællesskab, og vi ser det gode forældresamarbejde som en grundsten i arbejdet med at skabe en god skole. Det gælder også, når samarbejdet indimellem er svært. Også her kommunikerer vi ordentligt. Vi lytter til alle parter og forklarer, hvilke forventninger vi har fra skolens side – og så løser vi problemerne i fællesskab.

Skolen er åben ud mod verden

Vi tør godt udfordre eleverne, og det gør vi bl.a. ved at åbne skolen ud mod verden. Det skaber udvikling, når vi møder nye udfordringer og oplever nye måder at gøre tingene på. Og det skaber meningsfuldhed, når vi trækker verden ind i klasselokalet og viser eleverne, at det de lærer, kan bruges til noget.

Marie Jørgensens Skole ligger i midten af Odense, og vi bruger byens kulturelle tilbud rigtig meget. For eksempel bor vi i gåafstand til Odense Hovedbibliotek, H. C. Andersens Hus, Brandts, Odense Teater og Odeon, og vi deltager i byens blomsterfestival hver sommer. Samtidig rækker vi også længere ud i et forsøg på at forstå den verden, vi er en del af. Det kan være i arbejdet med FN’s verdensmål eller Red Barnets omvendte julekalender. Mulighederne er mange, og vi er gode til at gribe dem.

Skolen er et spejl af samfundet

For os har det en stor værdi, at Marie Jørgensens Skole er et spejl af samfundet omkring os. Vi lærer vores elever at være åbne for forskellighed, og i faget Dannelse til demokrati arbejder vi med gensidig respekt og lærer børnene, at ethvert menneske er værdifuldt.

 

PÅ VORES SKOLE …

Sagt af elever i indskolingen:

 • På vores skole giver vi plads til mennesker, der er anderledes.

  Sagt af elever på mellemtrinnet:

  • På vores skole er der plads til at svare forkert.

  Sagt af elever i udskolingen:

  • På vores skole lytter vi til hinanden og giver andres idéer en chance.

  Billeder fra vores udflugter