Fællesskab

Når du starter som elev på Marie Jørgensens Skole, melder du dig ind i et forpligtende fællesskab. Alle elever kender skolens værdier, og vi gør meget for at skabe en fælles forståelse af, hvad det vil sige at gå i skole hos os. Det er med til at skabe tryghed og trivsel.

Fællesskab i fokus

Vi har en række fællesskabs-skabende aktiviteter, hvor eleverne arbejder sammen og skaber relationer på kryds og tværs. Vi er en mellemstor privatskole med 424 elever fra 0.-10. klasse, og vi forventer selvfølgelig ikke, at alle kender alle. Men vi vil fællesskabet. Vi insisterer på, at alle skal være trygge i hinandens selskab – og at alle kan samarbejde og bidrager konstruktivt til fællesskabet. Det gælder for eksempel, når eleverne i 5. klasse hjælper deres læsevenner i 0. klasse. Når vi hver morgen mødes til morgensang i skolens atrium. Og når vores hjælpepatrulje-elever hjælper de mindste med at sætte gode udendørslege i gang. Det gælder også til det årlige asfaltbal, fastelavn, Lucia, forårskoncerten og vores mange lejrskoler, hvor årgangene tager afsted sammen.

Fællesskab gennem generationer

Som noget helt særligt inviterer vi hvert år skolens tidligere elever til at deltage i dimissionen, når 9. og 10. klasserne får overrakt deres eksamensbeviser. Det foregår i skolegården – på præcis samme måde, som det er foregået i mere end hundrede år. Vi blæser i skolens egne lurer og synger den samme sommersang, som vores 60 års jubilarer kan huske fra deres egen dimission i 1960’erne. Det er en helt særlig dag, hvor vi tydeligt mærker historiens vingesus og det unikke fællesskab, vi alle er en del af på tværs af tid og alder.

Minisamfundet Marolleby

På Marie Jørgensens Skole har vi også vores helt egen fordybelsesuge, som altid er en kæmpe succes. Hvert fjerde år omdanner vi hele skolen til minisamfundet “Marolleby”. Her er byråd, borgmester, bank, lokalavis og en række butikker, hvor eleverne går på arbejde og tjener deres egne penge (“makroner”). Alle klasser deltager, og de store elever søger jobs som chefer og afdelingsledere, hvor de tager styringen og leder arbejdet.

Det foregår som regel op til jul, og ugen slutter med, at vi inviterer forældrene til Marolleby for at se elevernes arbejde og købe smagsprøver fra vores bager-, bolche- og delikatessebutikker. Det er en fantastisk uge, hvor store og små arbejder tæt sammen og lærer hinanden rigtig godt at kende.

Læs mere om vores “fælles-skabende” aktiviteter i skolens årshjul

LÆSEVENNER ER GODE AT HAVE

På Marie Jørgensens Skole har alle elever i 0. og 5. klasse en god læseven. Nogle gange læser de sammen på skolen, andre gange går vi en tur på hovedbiblioteket. Det giver både læsetræning og skaber gode venskaber på tværs i skolegården.

 

PÅ VORES SKOLE …

Sagt af elever i indskolingen:

  • På vores skole hjælper og trøster vi hinanden.
  • På vores skole er vi en del af et større fællesskab, når vi samler ind og donerer til andre.

Sagt af elever i udskolingen:

  • På vores skole støtter vi hinanden fagligt og socialt.

MORGENSANG HVER DAG

På Marie Jørgensens Skole synger vi morgensang hver dag. I lige uger deltager alle A-klasser (fra 0.-10. klasse), og i ulige uger synger B-klasserne morgensang.