SFO og Førskole

SFO

Skolefritidsordningen har til huse i forbindelse med skolens hal. Her møder børnene ind efter endt skoledag til en eftermiddag med et alsidigt aktivitetstilbud. Børnene mødes af engagerede og kompetente voksne, der skaber rammer for den frie leg samt planlagte aktiviteter. Vi har fokus på det enkelte barns trivsel i samspillet med de øvrige børn; både i forhold til de enkelte klasser, men også på tværs af årgangene.

Vi bestræber os på at sammensætte aktiviteterne, så de understøtter og udvikler børnenes motoriske, sociale og kognitive kompetencer.

Vores uddannede pædagoger er tilknyttet hver en klasse, hvilket sikrer, at vi har en stor viden om hele barnet; både fagligt og socialt. (Se SFO personalet her)

SFO har i perioder lukket i forbindelse med skolens ferier og fridage. De aktuelle perioder fremgår af skolens ferieplan. (Se ferieplan her)

SFO-taksterne findes under skolepengesatserne her.

Førskole

Inden barnet begynder i førskole på Marie Jørgensens Skole, har vi afholdt et stort informationsmøde for forældrene og efterfølgende inviteret alle forældre og børn ind til en optagelsessamtale. I optagelsessamtalen deltager børnehaveklasseleder samt en repræsentant fra skolens ledelse.

Førskolen er barnets første møde med skolelivet og for at gøre overgangen fra børnehaven så tryg som mulig, så er hver førskoleklasse tilknyttet to faste pædagoger, som også er til stede om eftermiddagen i SFO. Formålet med førskolen er, at børnene får tid til at lære hinanden at kende, og at de bliver fortrolige med de nye omgivelser. Ligeledes er det i førskolen, at de voksne opbygger gode relationer til det enkelte barn, og dette kendskab videregives til de kommende børnehaveklasseledere.